Etabler dit holdingselskab samtidig med dig driftsselskab

holdingselskab

Der går som oftest rigtig meget tid og energi ind i hele planlægningen og etableringen af en ny virksomhed. En hel masse ideer og drømme skal virkeliggøres og sættes ind i virkelighedens bureaukratiske rammer. Der er meget at holde styr på, og de fleste vælger heldigvis at få advokathjælp, for at sikre sig, at alt er som det skal være. En af de ting, en selskabsadvokat vil foreslå, såfremt det er en mulighed, er den samtidige oprettelse af et holdingselskab.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke et egentligt selskab i sig selv, det vil sige at det normalvis ikke har nogen drift ellert produktion, men i stedet et selskab, hvis eneste formål er at eje anparter eller aktier i et andet selskab. Det kan derfor både registreres som et anpartsselskab (APS) eller et aktieselskab (A/S). At have et holdingselskab giver en masse økonomiske fordele, til dig, der ejer et større drifts- eller produktionsselskab, da der nemt kan overføres penge mellem de to selskaber, mens driftsselskabets usikre økonomi, ikke har nogen indflydelse på holdingselskabet. Dog kan det ikke oprettes for et enkeltmandsfirma.

holdingselskab

Fordelen ved samtidig oprettelse

En af de store fordele ved at oprette et holdingselskab samtidig med et driftsselskab er at man kan gøre brug af det, der kaldes for rullende kapital. Det betyder, at det kapitalindskud også må bruges til at dække driftsselskabet. Et kapitalselskab har et kapitalindskud på 40.000 kr., mens et aktieselskab har et kapitalindskud på 400.000 kr. Driftsselskabet vil have en selskabskapital svarende til den indskudte startkapital.

Sker oprettelsen indenfor tre år, kan du stadig gøre brug af dette. Efter tre år, skal der betales selskabskapital igen, ved oprettelsen af et nyt selskab.

De store økonomiske fordele

Den største økonomiske fordel er, at du skattefrit kan overføre overskuddet fra driftsselskabet til dit holdingselskab. Du skal dermed først betale skat, når du trækker pengene fra holdingselskabet og har den bedste mulighed for at optimere udbyttet at dit driftsselskab. Skulle dit driftsselskab gå konkurs, er pengene, som du har flyttet til dit holdingselskab sikrede. Den dag du måske vælger at sælge dit selskab, kan du overføre avancen og dermed gøre den skattefri.

Er i flere ejere, gør et holdingselskab det langt nemmere at administrere udbetalinger af overskuddet til jer hver især. Det er jo ikke altid at ejerne har brug for at udbetale penge fra overskuddet til sig selv på samme tid, eller i lige store beløb. Overføres overskuddet til hver jeres holdingselskab, kan den ene selv trække penge ud, uden at den anden beskattes.

Samtidig giver holdingselskabet en fordel ved generationsskifte, hvor du kan overføre aktiver fra driftsselskabet, så din efterfølger ikke skal betale for dem.

Ulemperne

Ulemperne ved at oprette et holdingselskab er ganske få. Oprettelsen af to selskaber er i sig selv dyrere end oprettelsen af et selskab, hvorfor det for nogle giver mening at vente et par år. Foruden de ekstra omkostninger, vil der være ganske få administrationsomkostninger. Der skal desuden udarbejdes årsrapport, men denne er ofte langt mindre omfattende, end for driftsselskaber.